Colofon

Christina Lammer (bestuur)

Christina Lammer (bestuur)

Christina Lammer (bestuur)

Bekijk mijn artikelen
Christina (1984) verricht een promotieonderzoek naar cultural memory en intersectionaliteit in het proza van Doeschka Meijsing. Ze is als wetenschappelijke medewerker verbonden aan de Universität zu Köln.

Eva M. Verbeek (redactie)

Eva M. Verbeek (redactie)

Eva M. Verbeek (redactie)

Bekijk mijn artikelen

Eva (1984) studeerde Journalistiek en Gender Studies in Zwolle en Utrecht. Eerder werkte ze in Singapore als researcher voor onder andere Discovery Channel en National Geographic Channel. Ze werkt als freelance journalist gespecialiseerd in emancipatie- en racismevraagstukken.

Iris Weges (redactie)

Iris Weges (redactie)

Iris Weges (redactie)

Bekijk mijn artikelen

Iris Weges (1989) studeerde Liberal Arts and Sciences aan University College Utrecht en University of California Santa Barbara. Tijdens haar master specialiseerde zij zich in vrouwelijke seksualiteit. Als freelance onderzoeker en journalist voor onder meer OneWorld Love richt zij zich op seks, seksualiteit en (on)gelijkheid in multiculturele samenlevingen. 

Jennie Barbier (redactie)

Jennie Barbier (redactie)

Jennie Barbier (redactie)

Bekijk mijn artikelen

Jennie (1984) studeerde Film- en Literatuurwetenschap en Journalistiek & Nieuwe Media in Leiden. Ze werkt als freelance internetredacteur bij o.a. de Volkskrant.

Marit Bosman

Marit Bosman

Marit Bosman

Bekijk mijn artikelen

Marit (1988) studeerde Taal – en Cultuurstudies en Gender Studies in Utrecht. In het verleden liep ze stage bij Sunny Bergman en werkte onder andere mee aan haar boek Sletvrees.

Merel van Mansom (redactie)

Merel van Mansom (redactie)

Merel van Mansom (redactie)

Bekijk mijn artikelen

Merel van Mansom (1987) studeerde Sociologie Ba en Ma (Gender, Sexuality and Culture) aan de UVA en doet nu een promotie onderzoek naar de betekenisgeving van mannelijke en vrouwelijke clientèle van sekswerkers in Nederland en Zweden. Ze is gespecialiseerd in gender, feminist en queer theories, doorbreekt graag taboes en legt normaliseringsprocessen bloot. Vanuit Zweden doet ze verslag over stereotype, mainstream en binair denken.

Natasja van Loon (redactie)

Natasja van Loon (redactie)

Natasja van Loon (redactie)

Bekijk mijn artikelen

Natasja (1969) studeerde Film- en TV-wetenschap aan de UVA. Ze werkt voor diverse opdrachtgevers als freelance copywriter, journalist, eindredacteur, recensent, fotograaf en columnist, en is daarnaast actief als fictieschrijver en promotor van strips voor vrouwen. 

Noortje Willems

Noortje Willems

Noortje Willems

Bekijk mijn artikelen

Noortje (1986) studeerde Europese Studies en Literatuurwetenschap aan de UVA. Ze werkt bij Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en is gespecialiseerd in machtsstructuren en gender-, queer- en postkoloniale theorie. 

Sjo Velland

Sjo Velland

Sjo Velland

Bekijk mijn artikelen

Sjo (1964) heeft jarenlang gewerkt als zangeres en actrice in binnen- en buitenland. Inmiddels heeft ze zich weer gevestigd in haar geboortestad Amsterdam en schrijft ze columns voor Tijdschrift LOVER en MUG Magazine.

Tim de Visser (redactie)

Tim de Visser (redactie)

Tim de Visser (redactie)

Bekijk mijn artikelen

Tim (1986) studeerde Academische Filosofie aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkt als freelance journalist en is gespecialiseerd in games, comics en andere popcultuur, maar vooral in integratie en vervreemding in de liberale multiculturele samenleving.