18102011
18102011
Janiek Kistemaker • 16 okt 2011

weigerambtenarenbillen

"Als verpleegkundige/verzorgende heb ik als uitgangspunt dat iedere zorgvrager recht heeft op zorg.

Dat betekent met name

• dat etnische afkomst, nationaliteit, cultuur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociaaleconomische status, lichamelijke of verstandelijke beperking, aard van de gezondheidsproblemen, levensstijl niet van belang zijn voor de vraag of iemand zorg krijgt

• dat ik iedere zorgvrager en zijn naasten met hetzelfde respect tegemoet treed."

Dat las ik vanmorgen in de Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Vlak voor mij op de houten vloer lag mijn zaterdagkrant, Trouw, met op de voorpagina het bericht dat het huidige kabinet zich achter de zogeheten ‘weigerambtenaren’ opstelt. En opeens werd ik bestormd door allerlei vragen. Ethische vragen.

Als dienstverlening zonder aanzien des persoons zozeer een basisgegeven is voor de beroepsuitoefening in mijn professie, hoe kan het dan dat het voor ambtenaren niet even vanzelfsprekend zou gelden? Goed, ook de geciteerde beroepscode voorziet in “gewetensbezwaren” die ingegeven zouden kunnen zijn door iemands levensovertuiging. Maar die gelden voor het uitvoeren van “bepaalde handelingen”, niet het uitsluiten van bepaalde mensen. Bovendien moet een dergelijke beperking ten aanzien van de beroepsuitoefening bij het aangaan van het dienstverband gemeld worden, wat impliceert dat het in de beoordeling van geschiktheid meegewogen zal worden.

Trouwens: hoe zit het eigenlijk met dat geweten? Het is een ervaringsfeit dat een bepaalde gewetensnood niet vanzelf gegeven is met een bepaalde geloofsovertuiging. Exegetisch zie ik op dit punt geen grond voor het plaatsen van eigen normen en waarden boven het uitvoeren van je taak als ambtenaar. Men geve de keizer wat des keizers is, want het koninkrijk Gods is niet van deze wereld. Het geweten is toch een individuele aangelegenheid? Ik stel mij daarbij bovendien iets heldhaftigs voor: “Hier sta ik en ik kan niet anders.”
Voor mijn geestesoog vliegen de bovenste overhemdsknoopjes reeds alle kanten op, terwijl de borst wordt ontbloot en de ziel zich voorbereidt op het komende martelaarschap. Zijn onze steile calvinisten dan zo laf geworden dat ze door de overheid in bescherming genomen willen worden tegen hun eigen heldendom? Zou het niet veel eerlijker zijn de eer aan zichzelf te houden en te concluderen dat hun geweten hen voor bepaalde beroepen ongeschikt maakt?

En die overheid, waar leent die zich voor in dit geval? Terwijl het haar taak is de gelijkheid van alle burgers voor de wet te waarborgen, geeft zij een signaal af dat dit niet opgaat zodra mensen van gelijk geslacht met elkaar in het huwelijk willen treden. Alsof het dan niet om een huwelijk als alle andere gaat, maar om een - excusez le mot – “homohuwelijk”.

Tenslotte vraag ik mij af wat er zou gebeuren als ik morgen opeens weigerde de billen van die gereformeerde oude heer te wassen, die mijn mannelijke collegae niet aan zijn lijf wil hebben omdat hij “geen poot is”. Is zoiets niet simpelweg disfunctioneren? Terecht is het dan in de eerste plaats aan mijn leidinggevende om daar samen met mij een oplossing voor te zoeken. Maar zou het uiteindelijk een kwestie van nationaal belang zijn, als het mij de verlenging van mijn contract zou kosten? Ik verwacht het niet. Daarom krijg ik mijn hoofd er niet omheen dat het disfunctioneren van discriminerende ambtenaren wel een politieke kwestie zou moeten zijn, die de voorpagina van mijn krant haalt.

Gelukkig ben ik zelf zeer gewetenloos: ik was alle billen, gelovige billen en agnostische billen, homofiele billen en homofobe billen, rechtse billen en linkse billen. Zelfs weigerambtenarenbillen.

Seksuele zelfbeschikking is onvermijdelijk

Seksuele zelfbeschikking is onvermijdelijk

Seksuele zelfbeschikking is onvermijd...

Aan de vooravond van de tweedaagse internationale conferentie over Sexual nationalisms die op 27 en 28 januari 2011 wordt georganiseerd door het Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality (i.s.m. UvA-Pride) vond in de Amsterdamse Balie een debat plaats over seksueel nationalisme in de multiculturele samenleving. De zaal was afgeladen vol en gespreksleider Jan-Willem Duyvendak zorgde ervoor dat uit het strak gestructureerde programma een bijzonder levendige discussie opbloeide. Een discussie waarin het laatste woord – gelukkig! - nog niet gesproken is. • Verder
Janiek Kistemaker  •  27 jan 2011
Gerechtigheid

Gerechtigheid

Gerechtigheid

“Eindelijk gerechtigheid!” klonk het hier en daar, toen bekend werd dat de Hoge Raad zich had uitgesproken tegen het gedogen van het vrouwenstandpunt van de SGP door de Nederlandse staat. En hoewel niemand zich voor kon stellen dat vrouwen überhaupt bij de SGP op de kieslijst zouden willen staan, was men het er roerend over eens dat hier iets te vieren viel. Het feminisme had een overwinning behaald en de strijd om vrouwenrechten een belangrijke mijlpaal bereikt. Volgens sommigen had ook de democratie gezegevierd. Twee vrouwen uit de LOVER redactie, elk met een andere gelovige achtergrond, verstoren de feestroes met een aantal kritische kanttekeningen. • Verder
Kom in de kast!

Kom in de kast!

Kom in de kast!

Dit weekend wordt voor de tweede keer de Nationale Coming Out Dag gevierd. Een betrekkelijk nieuw fenomeen dus. We waren toch al trots (Gay Pride) en we keerden ons toch al tegen homofobie (International Day Against Homofobia)? Emancipatie is nooit af en een grotere zichtbaarheid van holebi’s zal er misschien ooit toe leiden dat hetero niet langer als vanzelfsprekend de “default setting” is. Want hoe voelt dat en hoe werkt dat? • Verder
Janiek Kistemaker  •  11 okt 2009
Smeken om je meisjesnaam

Smeken om je meisjesnaam

Smeken om je meisjesnaam

Vorige week was ik voor een intake bij de bloedbank: ik wil donor worden. Homomannen mogen het niet, maar ik wel dus ik dacht, kom, voor de wetenschap en de medemens. Ik had een formulier ingevuld, waarin ik kon aangeven dat ik ben getrouwd, en ook met wie. Eerlijk als altijd, heb ik dat naar waarheid ingevuld. Ik was er ook wel trots op. Wie had dat ooit gedacht, ik, getrouwd. Haha. Dat had ik beter niet kunnen doen. In het vervolg ben ik mijn ‘meisjesnaam’ kwijt. • Verder
Mariette Hermans  •  29 jun 2009
En God schiep Arie

En God schiep Arie

En God schiep Arie

‘En God schiep Arie’ prijkt er op de cover van L’HOMO, een eenmalige uitgave van de makers van Linda. Je zou ervan in de Here(n) raken, zo lekker als Arie’s lijf één wordt met de elementen. Zelden zag ik zo’n goede fotoshoot met een man in de hoofdrol. Daar kan de gemiddelde vrouwenglossy nog een puntje aan zuigen. • Verder
Yanaika Zomer  •  12 mei 2009
Lesbo-blues

Lesbo-blues

Lesbo-blues

Afgelopen vrijdag werden in de theaterzaal van de OBA te Amsterdam de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar het psychosociale welbevinden van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland. Het onderzoek werd in opdracht van Stichting Ondersteboven uitgevoerd door Henny Bos, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Jenny Ehrhardt, studente. De uitkomsten waren - zoals verwacht - niet om vrolijk van te worden, de kracht en het elan van deze bijeenkomst en haar organisatoren wel. • Verder
Janiek Kistemaker  •  27 apr 2009
Is God met ons?

Is God met ons?

Is God met ons?

Kromme tenen kregen veel progressieve vrouwen en mannen, toen de ChristenUnie tot het regeringspluche toetrad. Nu zou de backlash op het gebied van emancipatie echt een feit worden! Maar zo simpel ligt het niet, meent Rinske Bijl. Op een aantal cruciale punten doet de ChristenUnie volgens haar een interessante duit in het feministische zakje.  • Verder
Rinske Bijl  •   1 sep 2007

Uw reactie

Uw reactie