Inequity In Preventive Care

Inequity In Preventive Care

Prevention is better than cure. Most of us know that. We do our best to eat healthily, and exercise regularly to become as healthy as possible. In any capacity, we do our best to take care of ourselves, but we can't do everything alone. For example, as long as we feel good, we don't know whether there
Pia Sophia (redacteur)  •  25 mei 2022
E  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  25 mei 2022
Ongelijkwaardigheid in de preventieve zorg

Ongelijkwaardigheid in de preventieve zorg

Voorkomen is beter dan genezen. De meesten van ons weten dat wel. We doen ons best om gezond te eten, en sporten regelmatig in het kader van een goede gezondheid. In welke hoedanigheid dan ook, we doen ons best om zo goed mogelijk voor onszelf te zorgen. Maar we kunnen niet alles helemaal alleen. Zo
Pia Sophia (redacteur)  •  25 mei 2022
P&M  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  25 mei 2022
Vagina Crystals: Are They The New Blood Diamonds?

Vagina Crystals: Are They The New Blood Diamonds?

Vagina crystals, yoni pearls, love eggs… it’s a thing. Sometimes they’re used to increase libido or to strengthen orgasms. Others use vagina crystals to strengthen their pelvic floor, balance their menstrual cycles or to alleviate PCOS symptoms. Sounds like there could be no harm
Pia Sophia (redacteur)  •  20 apr 2022
E  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  20 apr 2022
Ongelijkwaardigheid in de geboortezorg

Ongelijkwaardigheid in de geboortezorg

Nederland staat bekend om de manier waarop het geboortezorgsysteem is ingedeeld. In tegenstelling tot andere westerse landen kent Nederland een cultuur waarin zwangeren mogen kiezen waar zij willen bevallen. In Nederland is thuis bevallen meer de norm dan in welk ander westers land dan ook. De ‘cultuur
Pia Sophia (redacteur)  •  19 mrt 2022
P&M  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  19 mrt 2022
Inequity in maternity care

Inequity in maternity care

The Netherlands is known for the way in which the maternity care system is organized. Unlike other western countries, the Netherlands has a culture in which pregnant people can choose where they want to give birth. Home birth is more common in the Netherlands than in any other western country. The ‘culture
Pia Sophia (redacteur)  •  19 mrt 2022
E  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  19 mrt 2022
Hoe je taalkundig nooit meer iemand buitensluit

Hoe je taalkundig nooit meer iemand buitensluit

Wanneer je kennismaakt met iemand, krijg je automatisch een idee van hoe je diegene gaat aanspreken. Probeer je het maar eens in te beelden. Door het zien van bepaalde gelaats- of gedragstrekken stopt jouw brein degene tegenover jou direct in een hokje. Een hokje dat sterk gekleurd is door je referentiekader.
Pia Sophia (redacteur)  •  19 feb 2022
P&M  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  19 feb 2022
How To Linguistically Never Exclude Someone Again

How To Linguistically Never Exclude Someone Again

When encountering someone, you automatically get an idea of how you will address them. Try to imagine it. By seeing certain facial or behavioral traits, your brain puts the one standing in front of you in a certain box. A box that is heavily colored by your frame of reference. That is how you know,
Pia Sophia (redacteur)  •  19 feb 2022
E  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  19 feb 2022
Ongelijkwaardigheid in de zorg: een serie

Ongelijkwaardigheid in de zorg: een serie

Er is geen plek zo veilig als onder de hoede van een arts. Nou ja, dat is in ieder geval wat we verwachten. Het is ook wat ons beloofd wordt: net afgestudeerde artsen zweren het beste met hun patiënten voor te hebben en er alles aan te doen om hen de zorg te geven die ze verdienen. Voor hen maakt
Pia Sophia (redacteur)  •  19 jan 2022
P&M  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  19 jan 2022
Inequity In Dutch Healthcare: A Series

Inequity In Dutch Healthcare: A Series

There is no place that is as safe as under the care of a doctor. Well, at least that's what we expect. It's also what we are promised: newly graduated doctors swear that they want the best for their patients and that they do everything they can to give them the care they deserve. To them, it doesn't
Pia Sophia (redacteur)  •  19 jan 2022
E  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  19 jan 2022
Recensie: het antiracismehandboek

Recensie: het antiracismehandboek

We leven in een land waarin diverse culturen en achtergronden onze samenleving vormen. Dat is iets dat we zouden moeten vieren. Dit is echter onmogelijk zolang niet iedereen zich veilig voelt en gewaardeerd wordt. Van kinds af aan leren we hoe we ons netjes moet gedragen en hoe we beleefd moet zijn
Pia Sophia (redacteur)  •  14 dec 2021
R&T  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  14 dec 2021
Verplichte anticonceptie: een dystopisch dilemma

Verplichte anticonceptie: een dystopisch dilemma

Stel je voor dat je als moeder kampt met een ernstige psychiatrische stoornis. Jouw kinderen mogen niet meer bij je thuis wonen. Je wil graag nog een kind en hebt zelfs trouwplannen met je partner. Desondanks beslist de rechter dat je geen kinderen meer mag krijgen. Sterker nog, de rechter zórgt
Pia Sophia (redacteur)  •  23 nov 2021
P&M  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  23 nov 2021
Mandatory Contraception: A Dystopian Dilemma

Mandatory Contraception: A Dystopian Dilemma

Imagine that you, as a mother, are struggling with a serious psychiatric disorder. Your children are no longer allowed to live at home with you. You would like to have another child and you even have wedding plans with your partner. Nevertheless, the judge decides that you are no longer allowed to have
Pia Sophia (redacteur)  •  23 nov 2021
E  •  
Pia Sophia (redacteur)  •  23 nov 2021