Femicide: in stand gehouden door het systeem

Femicide: in stand gehouden door het systeem

Femicide is de voorspelbaarste vorm van moord, maar wordt in Nederland nog te vaak als incident beschouwd en niet openlijk besproken. Politie en hulporganisaties herkennen de intieme terreur die voorafgaat aan de moord nog te weinig als rode vlag voor een misdrijf in wording. Ook het feit dat justitie
Annalin van Putten  •  14 jul 2023
P&M  •  
Annalin van Putten  •  14 jul 2023
Femicide: verhulde vrouwenmoord

Femicide: verhulde vrouwenmoord

Femicide heeft in onze maatschappij weinig bekendheid. Opmerkelijk, want elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord, vrijwel altijd door een man en meestal door haar eigen (ex-)man of (ex-)partner. Overheidsinstanties, ministeries en politieke partijen hebben er echter nauwelijks oog voor.
Annalin van Putten  •  11 mei 2023
P&M  •  
Annalin van Putten  •  11 mei 2023
De heelwording van de oergodin: de emancipatie van de ‘hoer’

De heelwording van de oergodin: de emancipatie van de ‘hoer’

Het archetype van de hoer lijkt in deze tijd opnieuw dominant te worden. Het gaat in discussies immers nog steeds niet over vrouwelijke eigenschappen in de meest brede zin van het woord. In die zin is deze discussie niet bevorderlijk voor de emancipatie van de vrouwelijke identiteit.
Annalin van Putten  •  16 jul 2019
P&M  •  
Annalin van Putten  •  16 jul 2019