Over LOVER

Stichting LOVER zet zich in voor inclusieve, intersectionele, feministische journalistiek en is verantwoordelijk voor organisatie, promotie en financiën van het online Tijdschrift LOVER. Het bestuur van de stichting werkt nauw samen met de redactie, die zorgdraagt voor de inhoud.

LOVER – gewoon op z’n Nederlands uitspreken: Lóó-ver – werd in 1974 in de hoogtijdagen van de tweede feministische golf opgericht als tijdschrift. Het eerste nummer bestond uit vier gestencilde velletjes en werd als bijlage meegestuurd met de nieuwsbrief van de emancipatie-organisatie aktiegroep Man-Vrouw-Maatschappij. LOVER groeide uit tot een volwaardig tijdschrift en onderging in de loop der jaren uiteraard heel wat veranderingen. Sinds 2011 is LOVER een online magazine.

Met een verscheidenheid aan maatschappij-kritische content en activiteiten over gender-, racisme- en emancipatievraagstukken draagt LOVER bij aan bewustwording, representatie en positieve verandering. LOVER biedt een in Nederland uniek platform voor kennis en informatie over gender, etniciteit en emancipatie, kritische analyses, persoonlijke ervaringen en prikkelende vragen.

LOVER heeft geen winstoogmerk. Zowel bestuurs- als redactieleden werken onbezoldigd. Voor haar inkomsten, die nodig zijn voor exploitatie van het online magazine, is LOVER afhankelijk van donateurs. Per 1 januari 2020 heeft LOVER de ANBI-status.