Word donateur

LOVER heeft jouw steun nodig!

LOVER draait volledig op vrijwilligers
Vrijwel dagelijks zijn de redacteurs van LOVER bezig met het schrijven van nieuwe artikelen voor de website en het speuren naar interessante berichten om te delen op social media. Dit doen zij geheel kosteloos.

LOVER draait volledig op donaties
Voor onderhoud en hosting van de website is echter geld nodig. Ook willen we onze redacteurs een reis- of onkostenvergoeding kunnen bieden, zodat ze nog vaker verslag kunnen doen van interessante evenementen en voorstellingen.

Elke euro is welkom!
Met jouw steun draag je bij aan het voortbestaan van Nederlands oudste feministische tijdschrift. Je draagt ook bij aan een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving. LOVER zorgt immers voor het broodnodige tegengeluid door de wereld vanuit intersectioneel-feministisch oogpunt te beschouwen.

Belastingvoordeel voor donateurs
Sinds 1 januari 2020 heeft LOVER de ANBI-status. Giften aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen afgetrokken worden in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. 

Help LOVER
Je kunt donateur worden door het online machtigingsformulier hieronder in te vullen.
Het is ook mogelijk om een 'hard copy' machtigingsformulier te downloaden, te printen, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het postadres van Stichting LOVER, Putstraat 22, 6121 LK Born.
Wil je direct een bedrag overmaken? Stort dan je bijdrage op IBAN NL34TRIO0390340618 t.n.v. stichting LOVER te Amsterdam.

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: elke euro is welkom en wordt zeer gewaardeerd. 

Heb je vragen over donateurschap? Neem dan contact op met
Wil je weten wat er met jouw gegevens gebeurt? Lees dan onze privacyverklaring

 

 

Word donateur

Word donateur