Vacatures

Tijdschrift LOVER hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie. We streven naar een stichting waarin verschillende maatschappelijke, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden, expertises en disciplines vertegenwoordigd zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDEN VOOR DE RAAD VAN ADVIES


Sinds maart 2021 heeft LOVER een Raad van Advies. Leden van deze raad fungeren als ambassadeurs van Stichting en Tijdschrift LOVER. De raad geeft advies over het beleid en de uitvoering daarvan, motiveert en inspireert bestuur en redactie, en geeft inhoudelijke input op basis van historische kennis en actuele ontwikkelingen. De Raad van Advies daagt uit en bouwt mee.

LOVER streeft naar een raad met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van disciplines, zoals journalistiek, overheid, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Kandidaten hebben aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van intersectioneel feminisme, elk vanuit een specifiek werk- en/of maatschappelijk veld. 

Leden van de Raad van Advies nemen op persoonlijke titel zitting in de commissie. De Raad van Advies wordt benoemd door het bestuur van Stichting LOVER. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

Taken
- Het adviseren van bestuur en redactie over beleid en uitvoering daarvan
- Het motiveren en inspireren van bestuur en redactie 
- Het geven van inhoudelijke input op basis van historische kennis en actuele ontwikkelingen.  

Werkwijze 
De Raad van Advies komt tweemaal per jaar bijeen. Bij deze bijeenkomst is een vertegenwoordiging van bestuur en redactie aanwezig. De Raad wordt tussendoor via een interne nieuwsbrief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom de stichting en het tijdschrift. Daarnaast brengen leden van de Raad van Advies op grond van actualiteit en/of specifieke deskundigheid individueel ad-hoc adviezen uit. 

De Raad van Advies fungeert op basis van vrijwilligheid. Indien de financiële situatie van de stichting het toelaat, kan een onkostenvergoeding plaatsvinden. 

Contact
Heeft u belangstelling en/of vragen? Neemt u dan contact op met Miranda Valkenburg (bestuursvoorzitter) via .

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Redactieleden


Als redactielid bij LOVER redigeer je uiteenlopende journalistieke content en zorg je
ervoor dat dit in onze contentkalender wordt ingepland. Je onderhoudt contacten met verschillende organisaties en schrijvers. Je werk is divers: van het begeleiden van een lange reportage van een beginnend schrijver tot het elimineren van spellingfouten uit een scherpe column. Je maakt elk artikel compleet (tekst bij beeld en beeld bij tekst) en zorgt dat het volgens planning op de site wordt gepubliceerd.  

Je mag natuurlijk zelf ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Je bent werkzaam in een redactieteam samen met 6-10 andere leden. Er wordt twee keer per jaar een redactiedag georganiseerd en meerdere keren per kwartaal een redactievergadering. Ervaring is niet nodig, zin om te schrijven wel. Uren per week: 2-5 uur per week, in overleg. 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en cv naar Aimée Dabekaussen (hoofdredacteur) via  of neem vrijblijvend contact op.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beeldmakers

 

Ben jij een creatieve, betrokken en zelfstandig werkende beeldmaker? Wil je graag een boost geven aan jouw makerschap? En heb je ongeveer 8 uur per maand over? Dan zijn we op zoek naar jou! Jarenlange ervaring of een dik portfolio is niet nodig. 

Als beeldmaker zorg je 1 of 2 keer per maand voor aansprekende beelden bij artikelen. Analoge of digitale illustraties, fotografie of waterverf - jij bepaalt samen met de auteur hoe je het beeld vormgeeft. De beelden worden vervolgens gedeeld op de website en de socials van Tijdschrift LOVER. 

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar Amanda Winnemuller (coördinator beeldredactie) via met daarin een paar (recent) door jou gemaakte beelden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studentes/n


Stichting LOVER biedt studenten de mogelijkheid om een stage-, praktijk- of projectopdracht uit te voeren. De opdrachten zijn online en op afstand uit te voeren. Inhoudelijke begeleiding en ondersteuning vanuit LOVER vindt plaats door een van de bestuurs- of redactieleden. 

Voorbeelden van opdrachten:
- Het samenstellen van een dossier voor profielwerkstukken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Geschikt voor studentes/n lerarenopleidingen.
- Onderzoek naar het bereiken van jongeren en het schrijven van een adviesrapport. Geschikt voor studentes/n aan opleidingen als Genderstudies, Journalistiek, Communicatie, Cultuurwetenschappen en Marketing.
- Schrijf een populairwetenschappelijk artikel over een thema vanuit intersectioneel oogpunt. Geschikt voor studentes/n aan opleidingen als Genderstudies, Journalistiek, Cultuurwetenschappen en Culturele antropologie.

Interesse?
Heb je belangstelling en/of vragen? Mail dan naar

Opleidingen die willen samenwerken met LOVER zijn eveneens van harte welkom om contact op te nemen.