Vacatures

Tijdschrift LOVER is een journalistiek platform dat een intersectioneel-feministische blik werpt op maatschappij, politiek, cultuur en wetenschap. Met toegankelijke publicaties draagt LOVER bij aan de representatie en positie van gemarginaliseerde groepen in Nederland en wereldwijd.

LOVER is een stichting zonder winstoogmerk. Bestuur, redacteurs en beeldmakers werken onbezoldigd. Voor de inkomsten die nodig zijn voor exploitatie van het online magazine, is de stichting afhankelijk van donateurs. Per 1 januari 2020 heeft LOVER de ANBI-status.

Tijdschrift LOVER hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie. We streven naar een stichting waarin verschillende maatschappelijke, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden, expertises en disciplines vertegenwoordigd zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOOFDREDACTEUR


De redactie van Tijdschrift LOVER bestaat uit circa twaalf redacteurs en tien beeldmakers. Als hoofdredacteur ben je verantwoordelijk voor de inhoud van het tijdschrift en het functioneren van de redactie. 

Wat ga je doen?
Je bent, samen met de redacteurs, verantwoordelijk voor de inhoud van Tijdschrift LOVER:
- Je bent voorzitter van de redactievergaderingen
- Je werft en begeleidt nieuwe redacteurs
- Je bent aanspreekpunt voor externe auteurs
- Je plant artikelen in en bewaakt het inhoudelijke evenwicht
- Je overlegt regelmatig met de coördinator van de beeldredactie en met het bestuur
- Je signaleert en initieert - in overleg met het bestuur - samenwerkingsmogelijkheden met externe partijen
- Je doet voorstellen voor redactionele vernieuwing aan het bestuur
- Je schrijft en redigeert artikelen.

Redactie- en bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats, meestal telefonisch of online. Veel communicatie vindt plaats via Whatsapp en e-mail. Minimaal eenmaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en redactie.

Wat vragen we van je?
- Je hebt sterke affiniteit met feminisme en intersectionaliteit
- Je hebt een vlotte pen en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
- Je hebt ervaring met het aansturen van (een team) vrijwilligers of bent bereid je hierin te ontwikkelen
- Je hebt wekelijks 4 à 8 uur tijd voor je werkzaamheden als hoofdredacteur
- Ervaring met en/of interesse in marketing en sponsoring strekt tot aanbeveling.

Wat bieden we je?
- Een redelijk afgebakend takenpakket als hoofdredacteur
- De mogelijkheid om eigen invulling te geven aan je functie en werkzaamheden
- Enthousiaste en gedreven collega’s
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen en initiatieven te ontplooien.

Interesse?
Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv naar . Ook eventuele vragen kun je naar dat e-mailadres sturen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEELDMAKERS

 

Ben jij een creatieve feminist(e) die van illustreren houdt? Als beeldmaker bij Tijdschrift LOVER maak je een of twee keer per maand een beeld bij een artikel. In overleg met de auteur kom jij met een passende afbeelding die vervolgens gedeeld wordt op de websites en onze socials. Als beeldmaker ben je flexibel en werk je samen in een team met andere beeldmakers.

Geïntereseerd? Stuur je portfolio naar info@khaddoujbarghout.nl of neem vrijblijvend contact op. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDACTIELEDEN


Als redactielid bij LOVER schrijf je artikelen en redigeer je artikelen van je collega's.
 Je bent werkzaam in een enthousiast team van circa 10 redacteurs. Je werk is divers en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Redactievergaderingen vinden ongeveer 1 keer in de zes weken plaats. Ervaring is niet nodig, zin om te schrijven wel. Uren per week: 2-5 uur per week, in overleg. 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en cv naar  of neem vrijblijvend contact op.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COÖRDINATOR SOCIALE MEDIA (v/m/x)

 

Als coördinator sociale media ben je verantwoordelijk voor de verspreiding van onze content via verschillende sociale mediakanalen. Je beschikt over een vlotte pen, vindt het leuk om de vertaalslag van lange artikelen naar korte en toegankelijke teksten te maken en hebt ideeën over hoe we LOVER nog beter op de kaart kunnen zetten.

Wat ga je doen?
- Je bent verantwoordelijk voor het delen van artikelen op sociale media
- Je deelt overige eigen posts en relevante artikelen van andere media
- Je leidt de werkgroep marketing en communicatie
- Je analyseert en signaleert ontwikkelingen in onze bezoekers- en volgersaantallen

Wat vragen we van je?
- Een vlotte pen
- Affiniteit met feminisme en intersectionaliteit
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (Engels is een pre)
- Enige kennis van sociale media
- Ervaring met Google Analytics is een pre, maar geen vereiste
- Ongeveer 2 uur per week tijd over

Wat bieden we je?
- Een flexibele functie met veel ruimte voor eigen ideeën
- Een enthousiaste redactie waar je zelf ook deel van kunt uitmaken
- Een plek waar je je portfolio kunt opbouwen

Interesse?
Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv naar . Ook eventuele vragen kun je naar dat e-mailadres sturen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENNINGMEESTER (v/m/x)


Het bestuur van LOVER bestaat uit vier personen. Als penningmeester ben je, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van de missie van Stichting Lover. 

Als penningmeester ben je specifiek verantwoordelijk voor:
- Jaarlijks: begroting en financieel jaarverslag opstellen
- Per kwartaal: aangifte BTW bij de belastingdienst
- Incidenteel: betalingen verrichten na goedkeuring door het voltallige bestuur, en facturen en declaraties administreren
- Fondsenwerving via donateurs, subsidies en/of adverteerders
- AVG-beleid monitoren

Het bestuur overlegt driewekelijks kort telefonisch of via videoconferencing. Circa vijf keer per jaar vindt een fysieke vergadering plaats. Daarnaast communiceert het bestuur frequent via whatsapp en e-mail. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en redactie.

Wat vragen we van je?
- Je hebt sterke affiniteit met feminisme, gender en intersectionaliteit
- Je werkt graag met cijfers, bent handig met Excel en werkt nauwkeurig en zelfstandig
- Je beschikt over financiële en boekhoudkundige kennis of bent bereid je hierin te ontwikkelen
- Je hebt ervaring met fondsenwerving en AVG-beleid of bent bereid je hierin te verdiepen
- Je bent in staat mede visie te ontwikkelen en deze om te zetten naar handelen
- Je hebt wekelijks 2 à 3 uur tijd voor je werkzaamheden als penningmeester

Wat bieden we je?
- Een redelijk afgebakend takenpakket als penningmeester
- Mogelijkheden om je daarnaast in te zetten op andere beleidsterreinen
- Een enthousiaste en gedreven groep collega’s
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen
- Bij voldoende vermogen worden reis- en onkosten vergoed.

Interesse?
Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv naar . Ook eventuele vragen kun je naar dat e-mailadres sturen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDENTES/N


Stichting LOVER biedt studenten de mogelijkheid om een stage-, praktijk- of projectopdracht uit te voeren. De opdrachten zijn online en op afstand uit te voeren. Inhoudelijke begeleiding en ondersteuning vanuit LOVER vindt plaats door een van de bestuurs- of redactieleden. 

Voorbeelden van opdrachten:
- Onderzoek doen naar fondsen- en subsidiewerving. Geschikt voor studentes/n economische en marketingopleidingen
- Het samenstellen van een dossier voor profielwerkstukken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Geschikt voor studentes/n lerarenopleidingen.
- Onderzoek naar het bereiken van jongeren en het schrijven van een adviesrapport. Geschikt voor studentes/n aan opleidingen als Genderstudies, Journalistiek, Communicatie, Cultuurwetenschappen en Marketing.
- Schrijf een populairwetenschappelijk artikel over een thema vanuit intersectioneel oogpunt. Geschikt voor studentes/n aan opleidingen als Genderstudies, Journalistiek, Cultuurwetenschappen en Culturele antropologie.

Interesse?
Heb je belangstelling en/of vragen? Mail dan naar

Opleidingen die willen samenwerken met LOVER zijn eveneens van harte welkom om contact op te nemen.