costume
costume
Natasja van Loon
Natasja van Loon • 17 okt 2013

STERKE VROUWENROLLEN ZIJN COMPLEX

Schrijfster Sophia McDougall heeft haar buik vol van ‘sterke vrouwenrollen’. De kick-ass love-interest die de held en het publiek verbaast met haar gevechtstechniek is een excuus-heldin, zo stelt McDougall, ze blijft een ‘flat character’ in dienst van de hoofdpersoon. Een sterke vrouwenrol is pas echt sterk als de vrouw een volledig mens mag zijn, met alle kracht en zwaktes en complexiteiten die bij mens-zijn horen. McDougalls bevlogen betoog ‘I hate strong female characters’ in The New Statesman van 15 augustus jl. krijgt nu bijval van niemand minder dan Nathalie Portman. In een interview met acteur Tom Hiddlestone (Loki uit The Avengers) in het november-nummer van de Britse Elle zegt Portman: ‘Hollywoods grootste dwaling is het idee dat een feministisch verhaal over een vrouw gaat die ass kickt en wint. Dat is geen feminisme, maar machismo.’ Het punt van beide vrouwen: waarom moet een vrouw fysieke kracht tentoonspreiden om sterk genoemd te worden, terwijl mannelijke helden zoveel gecompliceerder mogen zijn – en soms zelfs geheel van fysieke kracht gespeend kunnen zijn zonder hun heldendom te verliezen, zoals McDougalls voorbeeld Sherlock Holmes. Fysieke kracht als voorwaarde voor een sterke vrouwenrol is een mannelijke maat. Daarom staan de opvattingen van McDougall en Portman vandaag centraal in Lover’s Uitgelicht.     

‘I want a wealth of complex female protagonists who can be either strong or weak or both or neither, because they are more than strength or weakness. Badass gunslingers and martial artists sure, but also interesting women who are shy and quiet and do, sometimes, put up with others’ shit because in real life there’s often no practical alternative. And besides heroines, I want to see women in as many and varied secondary and character roles as men: female sidekicks, mentors, comic relief, rivals, villains. I want not to be asked, when I try to sell a book about two girls, two boys and a genderless robot, if we couldn’t change one of those girls to a boy.’ – Sophia McDougall.

Deze Uitgelicht wijst vooruit naar de Superheldinnen-reeks die Lover dit najaar zal publiceren

Uw reactie

Uw reactie