Beleidsplan

De vakkundige redactieleden, projectleden en vrijwilligers zijn individueel verantwoordelijk voor de inhoud en de strekking van publicaties en activiteiten. Het bestuur of LOVER als organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van publicaties.

Door regelmatige publicaties op de website, Facebook en Twitter wil LOVER de komende jaren blijven bouwen aan een sterke online gemeenschap. LOVER streeft ernaar om haar samenwerkingsverbanden met andere organisaties verder te ontwikkelen en uit te bouwen om zo een netwerk van maatschappij-kritische organisaties op te bouwen en krachten te bundelen.

Als organisatie zonder winstoogmerk streeft LOVER ernaar volledig te draaien op donaties of andere derde geldstromen.

Inkomsten

LOVER haalt inkomsten uit donateursgelden en de verkoop van een aantal producten (LOVERtas, LOVERboek).

De inkomsten van LOVER worden gebruikt om het voortbestaan van de stichting te waarborgen. Momenteel uit dit zich in het onderhoud van de website.

Het beleidsplan 2019-2021 vind je hier.