Doelstelling

 

Stichting LOVER bestaat sinds 1974. De stichting bouwt voort op de inspanningen en het gedachtegoed van voorgaande generaties feministen. Met een breed scala aan maatschappij-kritische content en activiteiten over gender-, racisme- en emancipatievraagstukken probeert ze aan te zetten tot bewustwording, discussie en positieve verandering. LOVER biedt een in Nederland uniek platform, waarop bestaande kennis en informatie (met zowel een nationaal als internationaal referentiekader) over gender, ethniciteit en emancipatie wordt verzameld en nieuwe kennis en informatie worden gegenereerd. Met toegankelijke en urgente stukken draagt LOVER op eigen wijze bij aan de representatie en positie van minderheden en emanciperende groepen.

De leden van stichting LOVER willen hun ervaringen en kennis toegankelijk maken voor een breed publiek. LOVER biedt als feministische organisatie een online platform om discussies aan te jagen, vragen te stellen en te informeren. Hiermee wil LOVER bijdragen aan de verbetering van hedendaagse maatschappelijke problematieken, zonder mensen op basis van gender, ethniciteit, geloofsovertuiging of achtergrond (etc.) uit te sluiten van deelname.