Vergeten vrouwen #10

Vergeten vrouwen #10

In de geschiedenisboeken kom je ze niet vaak tegen, maar heldhaftige, geniale en excellerende vrouwen zijn van alle tijden. Ze zijn echter genegeerd, bestolen of simpelweg uit de annalen weggeschreven. Met de reeks Vergeten Vrouwen draagt LOVER bij aan het eerherstel dat ze verdienen.
P&M  •  
Rechtspopulisme en de systemen van onderdrukking

Rechtspopulisme en de systemen van onderdrukking

In Europa zijn sinds het begin van de een-en-twintigste eeuw rechtspopulistische partijen onmiskenbaar aanwezig. Velen daarvan dragen volgens politicologen een politiek van ongelijkheid uit die haar roots heeft in het eeuwenoude Europees kolonialisme. Ook in Nederland doen partijen zoals FvD, PVV, JA21, BVNL en de BBB het over het algemeen goed in de peilingen en worden ze vaak geprezen om hun eerlijke geluid. Sinds hun intrede in de Nederlandse politiek is het politieke en maatschappelijke debat extremer geworden in haar racistische, seksistische en classicistische taalgebruik, zeker via sociale media. Omdat er een verband lijkt te zijn tussen rechtspopulisme en onderdrukking, geeft dit artikel hierop toelichting en, specifieker, laat het zien hoe het Nederlands kolonialisme een niet te ontkennen invloed heeft op de veelgebruikte retoriek en politiek van rechtspopulisten. 
P&M  •  
Stem feministisch met deze tips!

Stem feministisch met deze tips!

Jouw stem is een krachtig middel om te pleiten voor gelijke kansen, rechten en representatie voor iedereen, ongeacht wie je bent. Maar hoe zorg je er nou voor dat jouw stem een feministische stem met impact is? *Dit artikel is de derde in een reeks van drie over feminisme en de politiek in aanloop naar
Janna Visser (redacteur)  •  14 nov 2023
P&M  •  
Janna Visser (redacteur)  •  14 nov 2023
Feminisme in de politiek anno 2023

Feminisme in de politiek anno 2023

We zien een groeiende diversiteit in de Tweede Kamer en meer aandacht voor feministische thema’s in de politiek. Tegelijkertijd krijgen vrouwelijke politici te maken met haat en seksisme en lijkt structurele inbedding van feminisme in de politiek niet aan de orde. Hoe feministisch is ons huidige
Janna Visser (redacteur)  •   7 nov 2023
P&M  •  
Janna Visser (redacteur)  •   7 nov 2023
Vrouwen laten betalen voor anticonceptie is discriminatie

Vrouwen laten betalen voor anticonceptie is discriminatie

Alle politieke partijen moeten opkomen voor gratis anticonceptie, stelt Linde Bryk van BureauClara Wichmann. Want de huidige situatie benadeelt vrouwen. Al een halve eeuw is anticonceptie voor vrouwen een Haagse speelbal. Sinds 1972 werd hetafwisselend vergoed of juist weer uit het ziekenfonds gehaald,
Linde Bryk  •   2 nov 2023
P&M  •  
Linde Bryk  •   2 nov 2023
De rol van feminisme in de politiek

De rol van feminisme in de politiek

Feminisme en politiek, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet voor niks dat feministen uit de tweede feministische golf benadrukten: ‘het persoonlijke is politiek’. Maar wat betekent deze slogan precies en welke rol hebben feministische bewegingen uit de vorige eeuw gehad op het
Janna Visser (redacteur)  •  31 okt 2023
P&M  •  
Janna Visser (redacteur)  •  31 okt 2023
Cartografie

Cartografie

Vandaag is International Day of Climate Action. Waar een aantal jaar geleden klimaatactivisten niet al te veel aandacht kregen, vooral in de media, is dat nu heel anders. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met de enorme aanhang die activistische bewegingen zoals XR de afgelopen tijd hebben. De enorme hoeveelheid mensen die zich afgelopen jaar hebben aangesloten bij het blokkeren van de A12 was in 2018 (toen XR in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht) bijvoorbeeld nauwelijks voor te stellen. XR blijkt erg effectief in het optrommelen van burgers om zich in te zetten voor het klimaat. Maar zijn de acties zelf ook effectief? Brengen ze werkelijke verandering teweeg?
Marleen van Haalen (redacteur)  •  24 okt 2023
P&M  •  
Marleen van Haalen (redacteur)  •  24 okt 2023
En daarom moet abortus uit het Wetboek van Strafrecht

En daarom moet abortus uit het Wetboek van Strafrecht

Abortus staat vanwege wettelijke bepalingen nog steeds in een kwaad daglicht en belast daarmee ongewenst zwangeren, zorgverleners en de organisatie van de zorg. Dat moet stoppen, zeker gezien de internationale anti-abortus-ontwikkelingen. Recentelijk boden leden van de Vrije Keuze Coalitie politici
P&M  •  
Meisjesactivisten doelwit van intimidatie en geweld

Meisjesactivisten doelwit van intimidatie en geweld

Onderzoek van Plan International toont aan hoe meisjesrechtenactivisten door seksisme, stigma en geweld het zwijgen worden opgelegd Uit internationaal onderzoek van Plan International blijkt dat meisjesactivisten wereldwijd te maken krijgen met discriminatie en geweld wanneer zij opkomen voor hun rechten.
Plan International  •  11 okt 2023
P&M  •  
Plan International  •  11 okt 2023
Genderidentiteit valt onder het recht op zelfbeschikking

Genderidentiteit valt onder het recht op zelfbeschikking

Niet alleen vrouwen kunnen zwanger worden, maar ook trans mannen en non-binaire personen. In het gesprek rondom abortuszorg gaat het vaak enkel over (cis)vrouwen. In een maatschappij waarin zelfbeschikking nog steeds niet vanzelfsprekend is, is het erkennen van de diverse genderidentiteiten, naast een
Jamie Bouwman  •   4 okt 2023
P&M  •  
Jamie Bouwman  •   4 okt 2023
Een land in crisis vraagt om vrouwelijk leiderschap

Een land in crisis vraagt om vrouwelijk leiderschap

Kabinet Rutte IV is gevallen. Uiteindelijk heeft het niet kunnen bereiken van de migratiedeal het kabinet de das om gedaan, maar dit is niet de enige crisis waar we mee dealen. Van een toeslagenaffaire, tot aardbevingen in Groningen, een stikstofcrisis, een pandemie, een oorlog op ons continent, en de aarde die sneller dan ooit verwacht opwarmt, de crises volgen elkaar in rap tempo op.Niemand wordt beter van een gevallen kabinet, vooral niet in tijden van crises. Met deze nieuwe Tweede Kamerverkiezingen krijgen we echter wel een onvoorziene kans om onze definitie van leiderschap te herzien en meer vrouwen de Kamer in te stemmen. Niet alleen willen we meer vrouwen in de politiek omdat de Tweede Kamer een afspiegeling moet zijn van de samenleving, daarnaast is in tijden van crises en onzekerheid vrouwelijk leiderschap onmisbaar.
Fleur Leijte  •  27 sep 2023
P&M  •  
Fleur Leijte  •  27 sep 2023
Vergeten vrouwen #9 - prinsjesdagspecial

Vergeten vrouwen #9 - prinsjesdagspecial

In de geschiedenisboeken kom je ze niet vaak tegen, maar heldhaftige, geniale en excellerende vrouwen zijn van alle tijden. Ze zijn echter genegeerd, bestolen of simpelweg uit de annalen weggeschreven. Met de reeks Vergeten Vrouwen wil LOVER bijdragen aan het eerherstel dat ze verdienen.
P&M  •