alpha female
alpha female
redactie • 19 mei 2014

ALFAVROUWTJE ZOEKT ALFAMANNETJE? OF TOCH MAAR NIET?

Opvallend nieuws bij de Volkskrant gisteren: het verhaal dat een vrouw minstens één keer per maand een alfamannetje wil en de rest van de tijd op zoek is naar een brave huisvader is een mythe. De vrouw is helemaal niet zo’n slaaf van haar hormoonhuishouding. Dit hardnekkige beeld wordt tenietgedaan door diepgaand onderzoek dat uitwijst dat we onze partners eerder op weloverwogen argumenten kiezen dan op basis van onze hormooncyclus. Cultuur is een veel bepalender factor in onze partnerkeuze. Alfamannetjes blijken populairder in culturen waar fysieke kracht nog een factor voor maatschappelijk succes is, terwijl in rijkere landen met een gelijkwaardiger verhouding tussen man en vrouw vaak op andere eigenschappen geselecteerd wordt. ‘Vrouw wil helemaal geen alfaman, ook niet in haar vruchtbare periode’ van Hidde Boersma staat vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht – maar het is niet het enige artikel waar we vandaag aandacht aan besteden. Want nu we toch bezig zijn met alfa, beta en omega, hoe zit dat eigenlijk bij vrouwen? Bestaan er alfa-, beta- en omegavrouwtjes en waar geven ze de voorkeur aan? Iets eerder troffen we dit artikel namelijk aan op Jezebel, met de prikkelende titel ‘How to tell if you’re an Alpha, Beta or Omega Female?’, door Madeleine Davis. Voordat we het lazen dachten we dat het wel weer een generiek buzzfeed-achtig quizje zou zijn, maar die verwachting werd op grandioze wijze onderuit geschopt. We zeggen er verder maar niks meer over, omdat alles wat we erover zouden kunnen zeggen het effect teniet zou doen.   

We citeren wel even uit het Jezebel-artikel:
´Alpha-dom makes dating hard. My standards are high, I'm unforgiving and often dismiss men without giving them enough of a chance, shooting myself in the foot. But to be defensive and standoffish comes naturally to an Alpha. In the animal world, it's just as likely that the Alpha in a wolf pack would be female as male. However, to acquire the status of Alpha, a female would have to kill a lot more other wolves than a male would. Furthermore, to avoid an Alpha-male rising, the Alpha female must have the ability to bully, dominate and even kill the Beta males who insist on attempting to mate with her or otherwise demonstrate their own Alpha status. Ergo, an Alpha woman eats Beta men for breakfast.’ – Madeleine Davis.
jezebel_dogs__big

Uw reactie

Uw reactie