sig071004
sig071004
redactie • 17 apr 2014

CRISIS STIMULANS VOOR NEDERLANDSE EMANCIPATIE

Vorige week besteedde LOVER’s Uitgelicht aandacht aan het bericht dat het aantal Nederlandse vrouwen dat meer verdient dan haar partner met vijftig procent is toegenomen vergeleken met tien jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de cijfers bekend maakte duidt dat op een verandering in de traditionele rollenpatronen. Wij vonden dat verheugend, maar waren ook enigszins sceptisch. Die scepsis wordt gedeeld door economieredacteur Carlijne Vos van de Volkskrant, die in haar commentaar op het nieuws opmerkt dat er op het gebied van vrouwenemancipatie ook andere cijfers te vinden zijn. En die cijfers wijzen eerder op stilstand dan op een stap voorwaarts. Het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is, schommelt bijvoorbeeld al jaren rond de vijftig procent. Maar toch is er hoop, aldus Vos, en die komt voort uit de crisis. Een paardenmiddel, dat tegelijkertijd de noodzaak vormt voor veel vrouwen om te blijven werken als er kinderen zijn. Op één inkomen steunen is een luxe geworden die door de crisis voor veel ouders niet meer te betalen is. Het artikel van Vos, ‘Noodzaak tot werken kan generatie jonge moeders helpen bij emancipatie’ staat vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht.

‘Onder jonge vrouwen zijn onmiskenbaar verbeteringen te zien, vooral dankzij het hoge opleidingsniveau van deze generatie. Pas afgestudeerde vrouwen werken minder in deeltijd en houden minder vaak op met werken als er kinderen komen. Door de crisis en de hoge woonlasten is het voor jonge gezinnen bovendien ook niet meer eenvoudig om alleen op het inkomen van de man te leunen.’ – Carlijne Vos.

Beeld: Sigmund – Peter de Wit

 

Uw reactie

Uw reactie