cartoon-writer
cartoon-writer
redactie • 21 jan 2014

DE LITERATUUR IS NIET ‘MALE BY DEFAULT’

Yael Goldstein Love stelt in The Wall Street Journal een kwestie aan de kaak die te weinig wordt geadresseerd: het idee dat alleen mannen echte literatuur schrijven. Aanleiding is de afschaffing van de categorie ‘Women’s Fiction’ in het nieuwe webdesign van de literaire website DailyLit, waar ze aan verbonden is. Die afschaffing had geen politieke motivatie, vertelt ze, het was het praktische gevolg van de herindeling van hun bibliotheek, die in de nieuwe opzet vooral geconcentreerd zou zijn op grote wereldliteratuur. Een aparte tab om Jane Austen in plaats van Herman Melville te vinden leek de redactie van DailyLit onnodig. Hoe verrast waren ze toen uit de reacties bleek dat sommige vrouwelijke lezers zich minder welkom voelden op DailyLit zonder de aparte categorie ‘Women’s Fiction’. Goldstein Love realiseerde zich dat deze reflex alles te maken heeft met het – opgelegde – idee dat literatuur ‘male by default’ is, en hoe schadelijk dat idee is. Het zorgt ervoor dat er minder tolerantie is voor vrouwelijke auteurs die literair vernieuwend willen zijn. Als een man de grenzen van de literaire technieken opzoekt, wordt dat toegejuicht, omdat hij iets verbetert dat al van hem is; een vrouw die hetzelfde doet wordt gediskwalificeerd als iemand die literair wil doen. Ze zal de literatuur niet echt veranderen, is de impliciete boodschap, dat kan ze niet omdat die niet van haar is. ‘And so she is making us work hard for nothing,’ stelt Goldstein Love. ‘Guests are not supposed to decorate’. Het artikel van Goldstein Love wordt nóg pregnanter als je je bedenkt dat vrouwen wél het grootste deel van het lezerspubliek uitmaken – hetgeen het loslaten van deze denigrerende vooroordelen over vrouwelijke literatoren nog noodzakelijker maakt. Daarom staat het betoog van Goldstein Love ‘Should ‘Women’s Fiction’ Have Its Own Category?’ vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht.  

‘Now, in the protests of our readers, I believed I was seeing the real harm: if some subset of fiction is “women’s” then the rest is . . . not for women? This was the implicit message that at least some of our readers had received. The category had convinced them that literature is male by default. The message only seems to reinforce what we’ve already agreed we know. We know, for instance, that literature about erectile dysfunction and male masturbation is fiction for and about humans. No one would think to market Ernest Hemingway or Philip Roth as “men’s fiction.” We know that a Nobel laureate can say no female writer is his literary match and shock people but not confuse them. Imagine if a female writer said the equivalent, the profound confusion that would greet the remark, and you start to see what I mean by “default.”’ – Yael Goldstein Love

 

 

Uw reactie

Uw reactie