120411 0
120411 0
Janiek Kistemaker • 12 apr 2011

“Dear Woman”

een manifest van (schuld)bewuste mannen

Het staat pas een paar weken op YouTube, maar het is al 350.000 keer bekeken en heeft minstens één krantenkop gehaald. De honderden – vaak negatieve – reacties laten zien dat ze in ieder geval iets raken. Toch hebben ze op facebook al bijna 9000 ‘people who like this”. Onder middelbare scholieren begint het filmpje te circuleren als ‘hilarisch’. Wat bezielt de mannen van “A Manifesto for Conscious Men”?

Met als achtergrond een new-age achtige soundtrack spreken mannen telkens enkele woorden van het manifest uit. Zij spreken langzaam en kijken indringend in de camera, als was hun boodschap speciaal voor jou bestemd. Zo nu en dan wordt de litanie ondersteund door andere, meestal op het gemoed gerichte beelden. De bewoordingen zijn overwegend religieus getint en regelmatig vallen termen als ‘divine’, ‘spirituality’ en ‘energy’. Ook is er sprake van ‘worship’ van ‘the feminine’.

Als het op de inhoud aankomt, staat een schuldbekentenis centraal. Die betreft niets minder dan de hele geschiedenis van onderdrukking, verkrachting, misbruik en mishandeling van vrouwen door ‘onbewuste’ mannen. Uitsluiting van politiek of religieus ambt wordt genoemd. Gezichtsbedekkende kleding en genitale verminking komen aan bod, maar ook heksenverbranding en prostitutie. “On behalf of my gender, I apologize to you for our unconscious actions when we were angry, scared and in the grip of destructive forces in our psyche,” zegt Gay Hendricks, een van de initiatiefnemers van de actie.

Vervolgens wordt ‘woman’ of ‘the feminine’ geëerd om haar diepe band met de aarde, om haar diepgaand vermogen tot voelen, om de schoonheid en integriteit van haar lichaam, om haar vermogen tot het vredig oplossen van conflicten, om haar bereidheid te luisteren naar haar lichaam, om haar gevoel voor rechtvaardigheid met compassie, om haar natuurlijke gevoel voor voeding en overvloed. In een algehele stemming van vergeving en verzoening besluit het manifest met de uitspraak:

“Together, we can make miracles.”

Misschien nog wel intrigerender dan dit ‘manifesto’ zijn de vele reacties op de artikel in The Globe and Mail. Lof en walging, verontwaardiging en bewondering, bijval en spot, al het mogelijke valt deze bewuste mannen ten deel. Geen van de reacties lijkt vanuit een feministisch perspectief geschreven, wel krijgt het feminisme zo nu en dan de zwarte piet toegeschoven door  mannen die menen dat hun seksegnoten hier het spoor bijster zijn. Wat vinden de lezers van het LOVER log er eigenlijk van?

De tekst van het ‘Manifesto for Conscious Men’ is te lezen op de facebookpagina van de groep.

Uw reactie

Uw reactie

Manu

dinsdag 10 mei 2011 00:00

Ik vind het best een mooi filmpje eigenlijk. Het raakt me dat deze mannen dit durven en dat ze blijkbaar de behoefte voelen zicht te verontschuldigen. Zoals ik mij kan identificeren met de vrouwen die vroeger en nu zijn misbruikt door mannen zo identificeren zij zich juist met de mannen die hebben misbruikt.
Ik vind het aardig van deze mannen en zie het niet als een vorm van 'ontmenselijking' of de-individualisering. Je kunt je doel ook voorbij schieten met feministische theorieën.

Marie-Christine

maandag 18 apr 2011 00:00

Amen!

Nikki

dinsdag 12 apr 2011 00:00

Ik heb het er altijd moeilijk mee als vrouwen zo vereerd en op een voetstuk geplaatst worden - het is een bepaalde vorm van mensontering, ditmaal niet met de nadruk op ontering, maar op 'mensont': de Vrouw, die zoveel dingen tegelijk vertegenwoordigt, de oorsprong is van al het goede op de wereld - die vrouw bestaat niet. Misschien zou je kunnen beargumenteren dat die Vrouw vertegenwoordigt is in alle mannen, zoals de mannen uit het filmpje zich identificeren met de ultieme Man die al het kwaad heeft aangericht - maar het blijft een kwestie van dehumanizering en daarmee schadeloosstelling. Vrouwen worden door zulke figuren niet gezien als mensen met macht, mogelijkheden, persoonlijkheid - eerder als een mooi plaatje om voor op de knieën te gaan en te bidden om een goede oogst. Zo zie ik mijn geslacht niet graag geportretteerd - en de andere sekse ook niet.