VROUW
VROUW
redactie • 24 apr 2014

ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID BELANGRIJKER DAN KOSTWINNAARSCHAP

Vorige week en de week ervoor besteedde LOVER’s Uitgelicht aandacht aan het bericht dat het aantal Nederlandse vrouwen dat meer verdient dan haar partner met vijftig procent is toegenomen vergeleken met tien jaar geleden. Dat lijkt verheugend nieuws, maar sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek die cijfers bekendmaakte, neemt het aantal stemmen dat kritische noten plaatst bij de conclusie van het CBS toe. Volgens het CBS duiden de cijfers op verandering in de traditionele rollenpatronen, maar Kai Pattipilohy en Sabrina Damen van het bureau voor maatschappelijke innovatie Diversion betogen dat economische zelfstandigheid een betere graadmeter voor de emancipatie is. In hun opiniestuk voor de Volkskrant verwijzen ook zij, net als LOVER enige tijd geleden, naar het onderzoek naar arbeidsmarktsgedrag bij vrouwen door Justine Ruitenberg, dat aantoonde dat de sociale omgeving nog altijd bepalend is voor de carrière van vrouwen. Hun artikel 'Dat het door de hogere opleiding van vrouwen wel goed komt, is te makkelijk' staat vandaag centraal in LOVER´s Uitgelicht.

‘Steeds is het weer die sociale omgeving die zorgt dat vrouwen er zelf voor kiezen een grote zorgrol op zich te nemen in plaats van de keuze te maken voor een evenwichtiger verdeling van zorgtaken. Net als uit het onderzoek van Ruitenberg blijkt, zien wij dat een ongelijke taakverdeling voor veel vrouwen geen reden tot klagen vormt. Soms lijken we wel te vergeten dat het gezin voor veel vrouwen een statussymbool vormt en het huwelijk nog door veel van hen wordt geromantiseerd. Als we weten dat het socialisatieproces tijdens je jonge jaren en - later- de goedkeuring van de omgeving van cruciaal belang zijn voor de carrièrekeuzes, is dan het vertrouwen dat de steeds hogere opleiding van vrouwen het emancipatieprobleem oplost dan wel voldoende?.’ – Kai Pattipilohy en Sabrina Damen.

Foto: Jeroen Mirck

Uw reactie

Uw reactie