cattle-auction
cattle-auction
redactie • 13 mei 2014

EEN HERWAARDERING VAN HET TWEEDEGOLFFEMINISME

Het feminisme van de Tweede Golf wordt ook – juist – binnen de feministische beweging zelf tegenwoordig met de nodige scepsis bekeken. Bij de derde- en vierdegolffeministen staat het bekend als een achterhaald reliek: homofobisch, transfobisch, anti-seks, geobsedeerd door het lot van blanke middle class vrouwen en gericht op uitsluiting. Dat is deels waar, zo stelt Helen Lewis in The New Statesman, dat gisteren gestart is met een reeks essays die gewijd is aan de Tweede Golf. Men is het erover eens dat de Tweede Golf begonnen is met Betty Friedans boek The Feminine Mystique, dat de doeleinden van de beweging in die tijd omschreef als het recht om buitenshuis te werken, voor dat werk dezelfde salarissen te ontvangen als mannen, het recht op seksuele vrijheid en anticonceptie, en de strijd tegen het idee dat moederschap centraal moet staan in het leven van vrouwen. De zonden van het tweedegolffeminisme zijn vooral zonden van weglating, zegt Lewis. Het einde van het tweedegolffeminisme werd in de jaren 80 ingeluid met de zogenaamde ‘sex wars’ en het feministische standpunt ten aanzien van porno. Tegenwoordig zijn zuivere antiporno-activisten zeldzaam binnen het feminisme. Toch is het de moeite waard om ons in het tweedegolffeminisme te verdiepen, aldus Lewis, omdat veel kritiek erop zo ongenuanceerd en persoonlijk van aard is. Dat doet onrecht aan deze generatie, die ondanks haar fouten belangrijke fundamenten heeft geslagen. Lewis’ openingsartikel van de reeks The New Statesman-essays over de Tweede Golf, ‘Rereading the Second Wave: why feminism needs to respect its elders’, staat vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht.        

‘As an intellectual movement, Second Wave feminism has suffered more than most by being ground down into soundbites, its leaders flattened into caricatures. It is nothing less than an outrage that so little should remain of, say, Andrea Dworkin's legacy that her most famous utterance is something that she never actually wrote or argued. Her peers have similarly been crushed by a feminist movement whose primary method of moving forward often seems to be kicking against its foremothers.’ – Helen Lewis.

Directe links naar de tot nu toe al geplaatste essays:
Maandag 
Glosswitch on Betty Friedan's The Feminine Mystique (1963)
Melody Saracoglu on Germaine Greer
Dinsdag
Marina Strinkovsky on Shulamith Firestone
Juliet Jacques on Hélène Cixous
Sian Norris on Marilyn French

 

Uw reactie

Uw reactie