moslimfeminisme feministe
moslimfeminisme feministe
Natasja van Loon
Natasja van Loon • 13 nov 2013

FEMINISME EN ISLAM SLUITEN ELKAAR NIET UIT

Dat feminisme en de islam in principe niet ónverenigbaar zijn, bleek al uit het artikel van Lover-redacteur Jennie Barbier over gesluierde superheldinnen in Egypte en Pakistan en het nieuws dat ook Marvel Comics een moslimsuperheldin zal introduceren in hun roemruchte reeks. Na haar deelname aan een paneldiscussie over feminisme en de islam sloot freelance journaliste en oud-New Statesman-redacteur Samira Shackle zich aan bij deze opvatting, die ze nader toelicht in een sterk beargumenteerd en doorwrocht opiniestuk in de internetkrant waar ze voorheen aan verbonden was. De onverenigbaarheid van feminisme en de islam is een aanname die niet verbazingwekkend is gezien de voorliefde die de media bijna unaniem vertonen voor het portretteren van moslima’s als ‘slachtoffers’, zo stelt Shackle. Maar zo lang er zo weinig pogingen worden ondernomen om moslimvrouwen naar hún mening te vragen, blijft dat een aanname, aldus Shackle. Ze ontkent niet dat vrouwenonderdrukking in landen als Afghanistan en Pakistan extreem en gewelddadig is, maar merkt ook op dat de islam - net als alle godsdiensten - een breed palet aan verschillende geloofsrichtingen kent, die zeker niet allemaal vrouwonvriendelijk zijn. Er is zelfs een onderscheid te maken tussen islamitische feministen, die hun feminisme aan hun geloof ontlenen, en moslima’s die toevallig eveneens feministe zijn. Shackle spreekt dan ook haar verbazing uit over de westerse neiging om de islam als een monolithisch blok te zien terwijl we bij andere godsdiensten wél onderscheid maken tussen verschillende geloofsrichtingen binnen een religie. Haar column ‘Can you be a moslim and a feminist?’ uit de New Statesman werpt een ander licht op deze kwestie en staat daarom vandaag centraal in Lover’s Uitgelicht.  

‘Moreover, most religious texts contain misogynistic elements. Judaism, Christianity, and Islam respectively originated 3,000, 2,000, and 1,450 years ago, and elements of the scripture and lore of all three reflect the times they were written in. The Torah, Bible, and Qur’an all agree that women are unclean during menstruation. The Bible says that “a woman should learn in quietness and full submission”. This is not to play tit-for-tat, but to point out that it is intensely reductive to claim that any single religion is inherently woman-hating. The Bible and the Torah are comparable to the Qur’an in their statements on women; yet one does not commonly hear that “Judaism and feminism are a contradiction in terms” or that “you cannot be a Christian and a feminist”.’ – Samira Shackle.

Wie het artikel dat Lover-redacteur Jennie Barbier over Quahera en Burka Avenger schreef wil lezen kan hier terecht.

Wie meer wil weten over de moslimsuperheldin die Marvel Comics zal introduceren kan hier terecht.

Uw reactie

Uw reactie