Iraans vrijheidsmoment
Iraans vrijheidsmoment
redactie • 12 mei 2014

GEHEIME VRIJHEIDSMOMENTEN VAN IRAANSE VROUWEN

Wij bij LOVER zijn niet van de feministische school die gelooft dat de moslima ´bevrijd´ moet worden van de hoofddoek of de boerka. Wel geloven we dat elke vrouw de vrijheid moet hebben om daar zelf al dan niet voor te kiezen. En natuurlijk, dat is een ingewikkelde discussie. In hoeverre ben je ooit vrij van culturele en sociale druk? In hoeverre is de blanke, westerse feministe zelf vrij van culturele of ideologische druk, als we kiezen voor al dan niet scheren, onze eigen seksualiteit benadrukken of juist niet, deeltijdwerken of juist niet. Niemand kan zichzelf immers ooit volledig loskoppelen van zijn culturele en sociale omgeving. Wel kunnen we stellen dat samenlevingen waarin de vrouwelijke blote huid is toegestaan in het straatbeeld over het algemeen vrijer zijn dan samenlevingen waarin dat niet is toegestaan. In Iran is de hoofddoek verplicht. Als een vrouw in Iran ongesluierd de straat opgaat, kan ze daar zeventig zweepslagen en zestig dagen gevangenisstraf voor krijgen. Toch nemen tientallen vrouwen dat risico door snel een foto van zichzelf te nemen als ze zichzelf even ontsluieren in een publieke omgeving en die op de Facebookpagina ‘Stealthy Freedoms of Iranian Women’ te plaatsen. Er zijn foto’s van vrouwen in het park, op pleinen, in de heuvels of in de auto, dansend met wapperende haren op het strand of voor de ruïnes van Persepolis. De Volkskrant wijdde gisteren een artikel aan deze dappere vrouwen, ‘Iraanse vrouwen plaatsen 'geheim moment van vrijheid'’ op Facebook’, geschreven door Sacha Kester, dat vandaag centraal staat in LOVER’s Uitgelicht.  

‘Een jonge vrouw merkt op dat het eng was om de foto bij het Golestan Paleis te nemen omdat er zoveel bewakers in de buurt waren - en hoe jammer ze het vindt dat ze er niet meer durfde te maken. Een andere vrouw vertelt dat ze niet alleen bang was betrapt te worden, maar zich ook zorgen maakte over de reactie van sommige van haar vrienden. 'Maar het is geen zonde', zegt ze. 'De sneeuw in mijn haar is geen zonde.' 'Een van de mooiste momenten die ik ooit heb gevoeld in Iran', vindt weer een ander. 'Ik hoop dat onze vrouwen op een dag zelf kunnen kiezen of ze een hoofddoek willen dragen of niet.'’ – Sacha Kester

Uw reactie

Uw reactie