gendernews
gendernews
redactie • 8 sep 2014

GENDERSTEREOTYPEN STANDAARD IN KRANTEN

Eigenlijk wisten we het al, maar nu is het ook wetenschappelijk bevestigd: volgens de kranten zijn mannen geslaagde carrièrejagers en vrouwen thuiszittende glamourpoezen. Sociologe Niraï Melis vergeleek honderden foto’s uit talloze Nederlandse kranten en ontdekte grote verschillen in de representatie van mannen en vrouwen. Zo werden mannen veel vaker dan vrouwen afgebeeld in zakelijke of publieke ruimtes (70 procent tegenover 7 procent) en mochten ze een veelvoud aan gelaatsuitdrukkingen vertonen terwijl de vrouwen beperkt werden tot lachend, een sexy blik en/of luisterend. Een foto van een sprekende vrouw blijkt zeldzaam in de Nederlandse kranten. In het interview met Niraï Melis – ‘Kranten bevestigen de rolpatronen' door Joost van Velzen in het wetenschapskatern van Trouw – dat vandaag centraal staat in LOVER’s Uitgelicht vertelt de onderzoekster dat ze de Nederlandse kranten ook met buitenlandse kranten heeft vergeleken en dat vrouwen er in de Nederlandse kranten bekaaider afkomen. ‘Wel tonen Nederlandse kranten iets meer getinte mensen.’ Al houdt ook dat ook hier ter lande niet over. Net als Melis zijn ook wij van mening dat zulke beeldvorming de emancipatie eerder tegenwerkt dan bevordert en dat de Nederlandse krantenredacties hier hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in zouden moeten nemen. Dat lukt deze Trouw-verslaggever nog niet zo goed, zoals u in onderstaand fragment zult lezen, daarom zetten we ook en vooral de reactie van De Zesde Clan op dit interview, ‘Impliciet seksisme nekt artikel over rolbevestigende foto’s’, vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht. 

(Interviewer) Conclusie: Nederlandse kranten doen het dus behoorlijk goed.
(Melis) "Hoezo?"
(Interviewer) Omdat kranten de werkelijkheid moeten tonen. En die is dat mannen vaker topposities bekleden en dus vaker het nieuws bepalen.
(Melis) "Maar dat komt puur door de beeldvorming. Volgens mij is 47 procent van de werkende bevolking vrouw. Dat zie ik in kranten niet terug. Als media mensen anders zouden portretteren, dan denk ik dat dat invloed heeft op het bedrijfsleven en zal leiden tot het gemakkelijker doorstromen van vrouwen naar topposities."

Uw reactie

Uw reactie