Illustration by Cathy Gendron
Illustration by Cathy Gendron
redactie • 8 dec 2014

HET RECHT OM ONSZELF TE DEFINIËREN

Definitiemacht: het woord is de afgelopen weken al een paar keer de revue gepasseerd. Het is niet opgenomen in de lijst met mogelijke woorden van 2014 – maar daar zou het volgens ons wel op horen. De strijd voor gelijkheid heeft voor iedereen immers dezelfde kern: het recht om onszelf zelf te mogen definiëren. Als er één minderheidsgroepering is die dáárin wordt gediscrimineerd, is het die van de transgenders.

Vandaag in LOVER’s Uitgelicht het bevlogen betoog van een jonge trans vrouw, die terecht opmerkt dat er zichtbaarheid is voor de burgerrechtenstrijd van alle groeperingen, behalve die van transgenders. Hoe vreselijk de misstanden ook zijn in de zaak Michael Brown, de zaak Eric Garner – en dat zijn ze – er is aandacht voor. Hoe terecht de massale protesten ook zijn – en dat zijn ze – er protesteert niemand voor de rechten van een groep mensen die in de ogen van velen niet eens mogen bestaan. Zoals in die van het leger en de rechterlijke macht. In Amerika wordt één op de vijf transgenders op basis van hun genderidentiteit een woning geweigerd, één op de tien wordt op die basis zijn huis zelfs uitgezet. Voor transgenders met een donkere huid is de situatie dubbel zo zwaar. Dit ondanks meer dan genoeg bewijs dat transgenders al eeuwen in allerlei culturen voorkomen, en terwijl erkenning van het bestaan van transgenders eigenlijk niet veel meer vergt dan toevoeging van meer mogelijkheden op officiële documenten dan enkel man of vrouw. Het lost niet alles op, maar zonder dat is er zelfs geen begin. Daarom staat ‘I am a transgender woman and the government is denying my civil rights’ van Chelsea E. Manning op The Guardian vandaag bij ons centraal.

‘Many trans people – especially low-income trans people of color – are also less likely to have access to legal counsel or healthcare because of discrimination. In situations like these, where civil rights are flaunted, the problem is not just inclusion or equal opportunities in institutions like government identification systems or voting – because such systems are inherently, if indirectly, biased to favor high income, straight, white, cisgender people. How can trans people change a system to which we don’t even have access? A doctor, a judge or a piece of paper shouldn’t have the power to tell someone who he or she is. We should all have the absolute and inalienable right to define ourselves, in our own terms and in our own languages, and to be able to express our identity and perspectives without fear of consequences and retribution.’ – Chelsea E. Manning

Uw reactie

Uw reactie