11-09 III
11-09 III
• 11 sep 2012

Het 'wij-land' van het CDA

'Het komt erop aan,' daar begint het voorwoord van het CDA-verkiezingsprogramma mee. Waar komt wat op aan? 'Op 12 september gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen.' Ondanks dit totaal nietszeggende begin, is het verkiezingsprogramma van het Christelijk Democratisch Appèl bij vlagen idealistisch en doortastend.

Hoe gaat het CDA om met de rechten van mensen met een lichamelijke beperking? De partij van Sybrand van Haersma Buma is er duidelijk over: 'Wij staan voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen – ongeacht leeftijd en met en zonder beperkingen — gewoon meedoen.' Met uitzondering van de grammatica, lijkt deze zin bij het doorlezen van het verkiezingsprogramma te kloppen, het CDA wil deze uitspraak zeer oprecht waarmaken. Maar hoe?

In 2007 ondertekende Nederland het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. De Nederlandse regering heeft het verdrag nog altijd niet bekrachtigd. Net als de meeste partijen is het CDA voorstander van ratificering: 'De inhoud van dit verdrag geldt als uitgangspunt voor de toetsing van wetgeving die op mensen met beperkingen van toepassing is.' Dat zal de partij nog waar moeten maken.

Met name werk en mantelzorg krijgen aandacht van het CDA. 'Er is een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden nodig om meer stage- en arbeidsplaatsen te verkrijgen voor mensen met een beperking. De overheid geeft als werkgever het goede voorbeeld.' Dát is vooruitstrevend, niet alle partijen spreken zich hierover uit.

Ook op mantelzorg zet het CDA stevig in. Maar op sommige punten vraag je je af of er ook rekening wordt gehouden met mensen die geen mantelzorger hebben. Niet iedereen heeft een partner of kinderen die er vanzelfsprekend dagelijks voor je zijn. Waar andere partijen (o.a. VVD, SP, Groenlinks) bijvoorbeeld aandacht hebben voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, heeft het CDA dat niet. Wellicht verwachten ze dat een mantelzorger de rolstoel wel even een hoge tram in kan tillen? Of dat men met de auto gaat?

De gratis rollator gaat er overigens ook uit bij het CDA, maar dat zal niet voor velen een probleem zijn. Dankzij het jarenlang wél gratis weggeven, komt Nederland nu om in tweedehands rollators. Op marktplaats kun je er gratis een afhalen als je er eentje nodig hebt (en je een mantelzorger hebt).

Minpunt is dat de CDA-site geen functie 'voorlezen' heeft. De site van de VVD heeft dat dan bijvoorbeeld weer wel. Nou gebruiken veel slechtzienden leesprogramma's voor websites, dus het ontbreken van de functie vormt niet automatisch een probleem. Alleen een groep die het CDA wellicht wel wil bereiken, ouderen, die minder handig is met computers mist de partij zo.

Toch zal het CDA zijn kiezers hard nodig hebben. Het is al langer bekend dat het aantal kiezers van het CDA decennialang daalt. Afgelopen week kwam Trouw samen met het Kieskompas met de conclusie van een onderzoek dat zelfs 38 procent van de CDA-stemmers bij de vorige verkiezingen spijt heeft van de keuze voor het CDA. D66 en VVD zouden deze stemmen winnen.

Wellicht dat het CDA toch wat populaire uitspraken doet om aan stemmen te komen: 'Op dit moment wordt al 75 tot 80 procent van de zorg inkomensafhankelijk gefinancierd. Het CDA wil dit niet verder verhogen. Werken moet blijven lonen,' zei kandidaat Herma Boom stoer in het CDA-blog eerder deze week.. De vraag is alleen hoe je daar komt. Uit een recente studie van het CBS, TNO en UWV blijkt dat het aantal mensen met een beperking dat werkt de afgelopen jaren juist is gedaald. Totdat werkgevers inderdaad meer mensen met een beperking in dienst willen nemen is het oneerlijk om te blijven volhouden dat 'werk moet lonen'.

'Nederland is 'ten diepste een ‘wij-land’' zegt het verkiezingsprogramma. Maar goed dat het geen gesproken speech is.

 

Dit is een artikel in een serie van artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Lees ook:

Diversiteit en Educatie: een Valse Start

Betaalbaar en Solidair

Van Onze Homo's Blijven Ze Af!

Prostitutie: Elke Dag Spannend

D66 en de Transgender Stem

 

Uw reactie

Uw reactie