malerosie
malerosie
redactie • 11 feb 2014

JEDER MANN EIN FEMINIST

Zouden de NRC-scribenten Boomsma en Price beseft hebben hoe vernietigend de ontvangst zou zijn van hun artikel, waarin ze stelden dat het feminisme voltooid is omdat Nederlandse vrouwen er zélf voor kiezen in deeltijd te werken? Zowel de Volkskrant als LOVER-redacteur Eva M. Verbeek hakten dit ongefundeerde betoog met gemak aan mootjes; wat nog resteerde van hun bewering werd kort daarna met de grond gelijkgemaakt door Justine Ruitenberg, die promoveerde op de factor sociale druk bij de keus van vrouwen voor deeltijdwerk. Belgisch onderzoek leidde tot dezelfde conclusie: de loonkloof tussen mannen en vrouwen komt niét voort uit deeltijdwerk, maar uit genderongelijkheid en sociale druk. Al die stemmen krijgen nu bijval van twee mannelijke auteurs. Jesse Rutters is masterstudent Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, zijn kompaan Hugo van Dam is masterstudent Politieke Theorie aan dezelfde universiteit. Voor de actualiteitenwebsite defusie schreven zij een vlammende oproep aan alle Nederlandse mannen om zich niet langer te verschuilen achter drogredenen en hun verantwoordelijkheid te nemen in het nationale emancipatiedebat. Hun ‘Feminisme is ook een mannenzaak’ staat daarom vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht. Op 17 februari 2014 presenteren Rutters en Van Dam bovendien de avond ‘Feminisme is ook een mannenzaak’ in Academisch Cultureel Centrum SPUI25 te Amsterdam.

‘Wij, twee jonge mannen, vinden dat de emancipatie niet af is. Waarom niet? Mannen voelen zich niet verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de idealen van het feminisme. Daardoor rust de verantwoordelijkheid voor de verdere emancipatie bijna volledig op de schouders van vrouwen. Op deze manier wordt gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen nooit bereikt. Gelijkwaardigheid is intrinsiek goed en gaat daarom vrouw én man aan. Als gelijkwaardigheid het doel is, moeten mannen geen verstoppertje meer spelen en net zoals Boomsma en Price meedoen aan het publieke debat. We bedoelen hiermee geenszins dat mannen over of namens vrouwen moeten spreken. Mannen moeten zich simpelweg afvragen of de Nederlandse samenleving gelijkwaardig is en zich daarover uitspreken.’ – Jesse Rutters en Hugo van Dam.

Uw reactie

Uw reactie