Kirsten-van-den-Hul-site
Kirsten-van-den-Hul-site
Natasja van Loon
Natasja van Loon • 26 nov 2013

KIRSTEN VAN DEN HUL WINT JOKE SMIT PRIJS 2013

Kirsten van den Hul is de winnares van de Joke Smit Prijs 2013. De organisatieadviseur ontving de prijs uit handen van minister Jet Bussemaker tijdens het Emancipatiecongres KRACHT in Den Haag. De jury was unaniem in haar oordeel dat Van den Hul de prijs verdient vanwege haar inzet als aansprekend ambassadeur met een duidelijke visie op vrouwenemancipatie waarin vrouwen én mannen een rol spelen. Daarom staat Van den Huls persoonlijke blog The Change Agent vandaag centraal in Lover’s Uitgelicht. Op The Change Agent is onder andere een overzicht van Van den Huls columns voor het AD te vinden, die tezamen een compleet beeld van haar visie vormen, maar ook onafhankelijk van elkaar meer dan lezenswaardig zijn. Ook kun je hier meer lezen over haar boek (She)volution, de eeuw van de vrouw, en al haar andere publicaties. De rest van deze Uitgelicht bevat het persbericht dat Lover van de organisatie van de Joke Smit Prijs ontving.

In haar rapport roemt de jury Van den Hul omdat ze een nieuwe invulling geeft aan de slogan ‘het persoonlijke is politiek’. Ze slaagt erin een brug te slaan tussen verschillende groepen vrouwen in de samenleving en weet lastige thema’s als het deeltijddilemma bespreekbaar te maken. Ze is een aansprekende ambassadeur van de vrouwenzaak, zonder daarbij mannen uit het oog te verliezen. Ze roept in dit kader op tot (she)volution en is een ware ‘change agent’ op terrein van vrouwenemancipatie. Voormalig VN-vrouwenvertegenwoordiger Van den Hul draagt haar boodschap op moderne wijze uit: twitterend, bloggend, schrijvend in verschillende media en aan tafel bij diverse televisieprogramma’s.

Rol maatschappij

Minister Bussemaker sprak tijdens het congres over de rol van de maatschappij die de keuze van vrouwen om te werken nog altijd sterk beïnvloedt. ‘Willen we mannen en vrouwen meer ruimte geven om een baan te combineren met een gezin, dan vraagt dat allereerst om een actieve rol van vrouwen zélf’, aldus Bussemaker. ‘Om opkomen voor je rechten. En om het hardop uitspreken van je wensen, thuis en op je werk. Maar ook werkgevers mogen zich meer bewust zijn dat ze juist kunnen profiteren van diversiteit op de werkvloer. En van werknemers die op een ontspannen manier werk en zorg combineren.’ De minister gaat komende tijd met vrouwen, mannen, gemeenten en werkgevers in gesprek over het belang van werk en economische onafhankelijkheid. En wat vrouwen daarbij vooruit helpt, of juist belemmert. 

Economische zelfstandigheid

De Joke Smit Prijs staat dit jaar in het teken van economische zelfstandigheid van vrouwen. Meer vrouwen die economisch op eigen benen kunnen staan is een belangrijk speerpunt van dit kabinet. Anno 2013 geldt dat slechts voor iets meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen. Dat betekent dat van een evenwichtige verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen nog geen sprake is. Voor veel vrouwen heeft dat nadelige gevolgen op het vlak van inkomensperspectieven en pensioenopbouw.

Regeringsprijs voor emancipatie

De Joke Smit Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse regerings- en oeuvreprijs, die dit jaar voor de 14e keer werd uitgereikt. De winnaar ontvangt een kunstobject en een bedrag van € 10.000.  Naast Kirsten van den Hul waren ook zakenvrouw Annemarie van Gaal  en Gerda de Vries van emancipatiebureau Feniks genomineerd. Krachtbedrijf van Josette Dijkhuizen ontving dit jaar de Aanmoedigingsprijs voor Emancipatie. De regeringsprijs is vernoemd naar de overleden feministe Joke Smit (1933 – 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatiebeweging. Met het uitreiken van de prijs onderstreept de regering de betekenis van emancipatie als onderdeel van het algemene regeringsbeleid en het belang dat zij hecht aan de bevordering van emancipatie in de Nederlandse samenleving. De Joke Smit Prijs voor emancipatie werd twee jaar geleden toegekend aan alle instellingen voor de Vrouwenopvang in Nederland.

De jury van de Joke Smit Prijs 2013 bestond uit Prof. Dr. Esther-Mirjam Sent, Nederlands hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (voorzitter van de jury); Wiebe Draijer, voorzitter Sociaal Economische Raad; en Franka Stuy, Hoofdredacteur Libelle.

Naar aanleiding van het thema van de Joke Smit Prijs van dit jaar schrijft Lover-redacteur Jennie Barbier een artikel over economische zelfstandigheid van vrouwen, waar ze ook minster Bussemaker voor zal interviewen, en waar we je spoedig verder over informeren.

Wie een recensie van het boek (She)volution van Kirsten van den Hull wil lezen, kan hier terecht op de website van OPZIJ.

 

Uw reactie

Uw reactie