loonkloof
loonkloof
redactie • 6 feb 2014

LOONKLOOF GEEN VERLEDEN TIJD

Zowat elk jaar klagen vrouwenorganisaties en andere sociale bewegingen de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan, dus een nieuw thema is het niet, zegt Yves Desmet, hoofdredacteur van het Belgische DeMorgen in zijn redactioneel. Maar toch gaan veel mensen ervan uit dat een echte loonkloof eigenlijk niet meer bestaat in deze gendergelijke tijden. De loonkloof die nog bestaat zou verklaard kunnen worden uit deeltijdwerk en meer zorgtaken voor de vrouw, en misschien is dat wel niet helemaal rechtvaardig, maar wel een persoonlijke keus, denken veel mensen, stelt Desmet. Maar nu is er een arbeidspsycholoog, Frederik Anseel van de Gentse universiteit, die onderzoek gedaan heeft naar de lonen van hoogopgeleide Vlaamse vrouwen in vergelijking met hun mannelijke collega’s met dezelfde opleiding en hetzelfde werk. Voor dat onderzoek filterde hij alle factoren weg die een objectieve invloed zouden kunnen hebben op verschil in loon: anciënniteit, sector, grootte van de onderneming, regio, werkuren en –tijden, deeltijdwerk en zelfs contracttype. En wat bleek? Ook wanneer alleen nog maar het criterium gender overblijft, verdient een hoogopgeleide vrouw minder dan een man die net zo lang als zij net hetzelfde doet in dezelfde sector. Dus wie nu nog denkt dat de loonkloof – ook in ons land – het resultaat is van de persoonlijke keus om parttime te werken van de vrouw moet dit artikel maar eens heel goed lezen. ‘Vrouwen hebben nog behoorlijk wat discriminatie te bevechten en weg te werken’ staat vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht.

‘Bedrijfsleiders, zelfs vrouwelijke, zo hebben de onderzoekers vastgesteld, blijken toch nog steeds onbewust vrouwen te benadelen. En vrouwen blijken nog steeds sneller bereid te zijn om voor een minder hoog loon te werken. Charlotte Whitton, in de jaren 60 van de vorige eeuw nog burgemeester van het Canadese Ottawa, zei ooit: "Whatever women do they must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily, this is not difficult." Een halve eeuw later lijkt er nog niet zo gek veel veranderd.’ – Yves Desmet.

Uw reactie

Uw reactie