Meer diversiteit in de politiek begint bij de kieslijsten

Logo Meer Vrouwen in de Politiek
Logo Meer Vrouwen in de Politiek
redactie • 17 sep 2022

In welke mate zetten partijen zich in voor vernieuwing en diversiteit in de selectieprocedure? En wat is het effect daarvan op het aandeel vrouwen in de politiek? Stichting Meer Vrouwen in de Politiek heeft het onderzocht.

In maart volgend jaar vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Wie er dan op de kandidatenlijsten staan, ligt al bijna vast. Politieke partijen selecteren hun kandidaten namelijk tussen mei en september. Als kiezers kunnen we alleen stemmen op de mensen die op de kieslijsten staan. Politieke partijen functioneren derhalve als poortwachters voor de volksvertegenwoordiging: zij bepalen op wie we kunnen stemmen.

Om de representatie van vrouwen in de politiek te bevorderen is de inzet op vernieuwing en diversiteit in de selectieprocedure noodzakelijk. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Meer Vrouwen in de Politiek is uitgevoerd door politicologe Puck Overhaart. Dat vernieuwing en streven naar diversiteit leiden tot meer gendergelijkheid in de Tweede Kamer is niet verrassend: zittende volksvertegenwoordigers zullen ruimte moeten maken voor nieuwe kandidaten.

Intern partijbeleid om gendergelijkheid te bevorderen, zoals quota, blijkt eveneens effectief. Ook onofficiële niet-bindende streefcijfers kunnen bijdragen aan een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen. Meer dan de helft (8 van de 15) van de politieke partijen die in 2021 verkozen zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen, maken gebruik van (onofficiële) streefcijfers. Vijf daarvan hanteerden duidelijke streefcijfers, de andere drie benadrukten ‘slechts’ het belang van inclusiviteit en diversiteit.

Bij vernieuwing is het van belang dat partijen ruimte maken voor nieuwkomers en zorgen voor genoeg opleidingskansen. Ze moeten actief op zoek gaan naar vrouwen en mensen van kleur: de verantwoordelijkheid ligt bij de politieke partijen, niet bij potentiële kandidaten. Om diversiteit te bevorderen zijn ook streefcijfers nodig, bijvoorbeeld vijftig procent vrouwen op verkiesbare plekken. Daarnaast is het belangrijker om diversiteit in de hele organisatie te integreren.

Het gehele onderzoek vind je hier.


Steun LOVER!
LOVER draait uitsluitend op vrijwilligers en donaties. Wil je dat Nederlands oudste feministische tijdschrift blijft bestaan? Help ons door een (eenmalige) donatie. Elke euro is welkom en wordt gewaardeerd. Meer informatie vind je hier.

Meer LOVER? Volg ons op TwitterInstagramLinkedIn en Facebook.