Stem feministisch met deze tips!

Beeld gemaakt door Jaantje Anna
Beeld gemaakt door Jaantje Anna
Janna Visser (redacteur)
Janna Visser (redacteur) • 14 nov 2023

Jouw stem is een krachtig middel om te pleiten voor gelijke kansen, rechten en representatie voor iedereen, ongeacht wie je bent. Maar hoe zorg je er nou voor dat jouw stem een feministische stem met impact is?

*Dit artikel is de derde in een reeks van drie over feminisme en de politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. 

Tijdens verkiezingstijden lijkt het alsof bijna alle politieke partijen feministische thema’s hoog op de agenda hebben staan. Van gelijke beloning en reproductieve rechten, tot het tegengaan van gendergerelateerd geweld. Helaas zien we ook dat de aandacht op deze thema’s vaak verslapt na verkiezingstijd en dat partijen hun verkiezingsstandpunten niet altijd waarmaken omtrent deze thema’s, bijvoorbeeld tijdens stemmingen.

Hoe zorg jij er nou voor dat jouw stem op 22 november een feministische stem met impact is? In dit artikel delen wij onze drie feministische stemtips met je. 

Tip 1: Onderzoek partijen en kandidaten met een feministische lens 

Neem de tijd om standpunten van politieke partijen te begrijpen, vooral met betrekking tot de feministische thema’s die jij belangrijk vindt. Vind je het lastig om hiermee te beginnen? Kies je drie favoriete politieke partijen en download hun verkiezingsprogramma. Zoek aan de hand van zoektermen jouw belangrijkste feministische thema’s op en lees de partijstandpunten. 

Voorbeeld zoektermen (deze lijst is niet uitputtend):   

  • Gelijkheid, gelijkwaardigheid, gendergelijkheid, diversiteit, inclusie, intersectionaliteit, emancipatie 
  • Discriminatie, racisme, institutioneel racisme, uitsluiting
  • Geweld tegen vrouwen, femicide, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, huiselijk geweld, sociale veiligheid, seksisme, stalking 
  • LHBTI, LHBTI+, LHBTIQ+, LHBTQIA+, transgender, intersekse
  • Seksuele voorlichting, seksuele weerbaarheid, seksualiteit  
  • Seksuele gezondheid, abortus, abortuszorg, transitieverlof, menstruatie, anticonceptie
  • Loonkloof, loontransparantie, gelijke beloning, quotum, streefcijfers, financieel onafhankelijk, flexibel werken,
  • Verlof, ouderschapsverlof, werk en zorg, kinderopvang, mantelzorg

Verdiep je naast partijen ook in kandidaten. Uiteindelijk stem je bij de Tweede Kamerverkiezingen op een individu en een stem op een vrouw betekent niet automatisch een feministische stem. Kijk hoe kandidaten zich inzetten voor gelijkheid, zowel in hun campagne als daarbuiten. 

Tip 2: Met een feministische blik de politieke stemwijzers invullen

Een politieke stemwijzer kan je helpen om erachter te komen welke partij jouw voorkeur heeft. Bij algemene politieke stemwijzers kan je bepaalde vragen of thema’s prioriteit geven, dit zou je kunnen doen bij de feministische thema’s die jij belangrijk vindt. 

Naast algemene stemwijzers die een heel scala aan onderwerpen toetsen, heb je ook politieke stemwijzers die zich richten op specifieke thema’s. Zo biedt de Politieke Sekswijzer inzicht in welke politieke partij het beste aansluit bij jouw mening over seks en seksualiteit. In de Sekswijzer is er onder meer aandacht voor abortus, seksueel geweld, meisjesbesnijdenissen en gratis testen op hiv en soa’s. Ook is er de Feministische Partijwijzer van ActionAid. Zij hebben 15 partijprogramma’s onder de loep genomen en daarbij gekeken naar zaken die bijdragen aan een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren. 

Ook via Het Gendergelijkheid Stemadvies kan je makkelijk informatie inwinnen over hoe gendergelijkheid is opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen. Aan de hand van een aantal thema’s hebben WOMEN Inc. en Atria een checklist van de verkiezingsprogramma’s gemaakt. In één overzicht kun je zien in hoeverre politieke partijen aan de slag gaan met gendergelijkheid. 

Tip 3: Stem slim op een vrouw 

Wil je meer vrouwen verkozen krijgen? Stem dan bewust op een vrouw die lager op de lijst staat. Kijk in de peilingen hoeveel zetels jouw partij verwacht te krijgen. Schat je dat jouw partij bijvoorbeeld 8 zetels krijgt? Stem dan op een vrouw vanaf plek 8. Lees meer tips over slim op een vrouw stemmen via Stem op een Vrouw.  

Stemmen voor een feministische toekomst
Jouw stem is een krachtig middel om te pleiten voor gelijke kansen, rechten en representatie voor iedereen, ongeacht wie je bent. Bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 22 november kan jij jouw feministische stem laten gelden en actief bijdragen aan de strijd voor gendergelijkheid. Doe je mee? 

Steun LOVER!

LOVER draait uitsluitend op vrijwilligers en donaties. Wil je dat Nederlands oudste feministische tijdschrift blijft bestaan? Help ons door een (eenmalige) donatie. Elke euro is welkom en wordt gewaardeerd. Meer informatie vind je hier.

Meer LOVER? Volg ons op TwitterInstagramLinkedIn en Facebook.