quotas1 - ready for website-2-e70ee
quotas1 - ready for website-2-e70ee
Natasja van Loon
Natasja van Loon • 20 nov 2013

ZIJN GENDERQUOTA VOOR DE TOP VAN HET BEDRIJFSLEVEN EFFECTIEF?

Ook vandaag komt Lover terug op ‘corporate feminism’. Renuka Rayasam gaat in The New Yorker dieper in op het nieuws dat Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland, eindelijk heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat voorschrijft dat een raad van bestuur van een bedrijf voor minstens 30% uit vrouwen moet bestaan. Duitsland is daarmee hekkensluiter in Europa, in veel omringende landen bestaan zulke genderquota al langer. Rayasam onderzoekt in haar artikel onder meer of het instellen van maatregelen om meer vrouwen toegang te bieden tot de top van het management ook positieve effecten heeft op de prestaties van een bedrijf. Hier is nogal wat verschil van mening over tussen mannen en vrouwen, en ook het onderzoek ernaar is niet eensluidend. Wel lijken bedrijven met meer vrouwen in de top het in deze crisistijden beter te doen dan bedrijven met geen vrouwen in de top. The Credit Suisse Research Institute, een van de organisaties die hier onderzoek naar deed, stelt dan ook dat ‘more balance in the board brings less volatility and more balance through the cycle’. Rayasam vraagt zich verder ook af of het meten van bedrijfsprestaties wel een goed criterium is om de effectiviteit van genderquota te bepalen. De vraag zou niet moeten zijn of vrouwelijk leiderschap goed is voor de financiële prestaties van een bedrijf omdat dit niet relevant is voor de discussie, maar of het goed is voor een samenleving als geheel. Daarom staat Rayasams artikel ‘Do more women on the board mean better results?’ in The New Yorker van 19 november 2013 vandaag centraal in Lover’s Uitgelicht.

‘And yet, in focussing on profits, perhaps we’re asking the wrong question. Lindstädt believes advocates of gender diversity should stay away from arguing that female leadership boosts financial performance — not because it’s untrue, necessarily, but because it shouldn’t be relevant to the conversation. There are plenty of reasons to improve women’s representation on boards that have nothing to do with financial performance — among them, for diversity’s sake. “This is about equality in our society,” Lindstädt said, “and fairness for all women.”’ – Renuka Rayasam.

Wie meer wil lezen over corporate feminisme: de kijk van professor Nancy Fraser op het verbond tussen kapitalisme en feminisme vind je hier .

Wie wil weten welk effect het toegenomen aantal vrouwen in de politiek heeft, kan hier lezen hoe vrouwelijke senatoren een einde hebben gemaakt aan de shutdown van de Amerikaanse regering.

Uw reactie

Uw reactie