1330860868-women-and-girls-march-for-womens-international-day-london 1088610
1330860868-women-and-girls-march-for-womens-international-day-london 1088610
Natasja van Loon • 19 nov 2013

FEMINISME WEER STRIJDVAARDIG IN DE VIERDE GOLF

Na bijna twee decennia van zogenaamd post-feminisme begint de strijdvaardigheid in de feministische beweging terug te keren, zo stelt Melissa Benn in The Guardian van afgelopen zondag. Benn, een van vaste correspondenten over sociale onderwerpen bij The Guardian, constateert dat het aantal nieuwe organisaties met feministische grondslagen in de afgelopen jaren snel gegroeid is, en dat deze groepen ook politiek en in de media zeer actief zijn. Deze nieuwe golf wordt, net als de tweede feministische golf, grotendeels geleid door jonge, hoog opgeleide vrouwen, aldus Benn. Het valt haar vooral op hoe cultureel van aard de kwesties zijn die door deze golf worden aangekaart. De belangrijkste is de representatie van vrouwen – het gebrek eraan of de vervorming van het beeld van de vrouw – met als tweede belangrijkste, en nauw verbonden met het eerste: geweld tegen vrouwen. Haar vervolgvraag is hoe deze nieuwe golf zich verhoudt tot materiële zorgen zoals de recessie, die vrouwen harder heeft geraakt dan mannen. Veel van de actievoerders blijken zich inderdaad bezig te houden met zaken als inkomensongelijkheid en klassenverschillen. Bovendien krijgen ze steun vanuit onverwachtse hoek: in navolging van Sheryl Sandberg stellen steeds meer topvrouwen uit de zakenwereld vraagtekens bij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de vijandigheid van het moderne kapitalisme tegenover het privé- en familieleven. ‘Als zakelijk feminisme begint te klinken is het socialistische feminisme uit de jaren 70 is er iets aan de hand,’ zegt Benn in dit levendige en scherpzinnige pleidooi voor meer intergenerationele conversatie en samenwerking tussen vertegenwoordigers van de verschillende feministische golven. Benns boeiende analyse ‘Now it's time for feminism to tackle class as well as culture’ staat vandaag dan ook centraal in Lover’s Uitgelicht.

‘Austerity and recession offer potential openings for creative new thinking. Is it really progress for a group of top women to live the alienated, work-all-hours lives that their fathers lived? Might this group push for a more rational and human distribution of working hours and pay, and a greater integration of work and personal life? Third, Sandberg and Slaughter's work, which is explicitly addressed to younger women, is just one example of a new intergenerational conversation. Alliances are springing up everywhere and could be a real force for change.’ – Melissa Benn.

De kijk van professor Nancy Fraser op het verbond tussen kapitalisme en feminisme vind je hier .

Lover's recensie van Sheryl Sandbergs boek Lean in lees je hier.

Het pro-Lean in-betoog van Ben Tiggelaar vind je hier.

Het anti-Lean-in-betoog van professor bell hooks vind je hier.

Uw reactie

Uw reactie